www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

สทศ.ขยายเวลารับสมัครและชำระเงิน B-Net ถึง 19 ต.ค.นี้

ร่วมส่งประเด็นข่าวที่น่าสนใจ คลิกที่นี่ ข่าวของท่านมีประโยชน์กับผู้อื่นอีกมากมาย

ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผู้อำนวยการ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กล่าวว่า ขณะนี้ ทาง สทศ. ได้ขยาย เวลาการรับสมัคร และการชำระเงินการสอบความรู้ขั้นสูงของวิชาต่าง ๆ 5 ภาคเรียน เฉพาะนักเรียน ม.6 ที่จะเข้ามหาวิทยาลัยในระบบรับตรงโควตาพิเศษ หรือ B-Net ไปจนถึงวันศุกร์ ที่ 19 ต.ค. 50 นี้ เนื่องจากที่ผ่านมาเด็กจะสมัครสอบ และชำระเงินที่มหาวิทยาลัย แต่การสอบโครงการรับตรงโควตาพิเศษของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2551 ทั้ง 4 โครงการ ได้แก่1. โครงการจุฬา-ชนบท 2. โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา

 

3. โครงการรับเข้าศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ4. โครงการนักวิทยาศาสตร์การกีฬาอัจฉริยะ เด็กต้องมาสมัครที่สทศ. จึงทำให้เด็กบางคนไม่เข้าใจ ส่งผลให้จำนวนเด็กที่สมัครไม่แน่นอน ซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้น ตอนนี้มีเด็กมาสมัครแล้วประมาณ 2,000 กว่าคน แต่ทีชำระเงินค่าสมัครมีเพียง 1,000 กว่าคน ทางสทศ.จึงได้เลื่อนวันรับสมัครและชำระเงินออกไป

 

“ ปีนี้เป็นปีแรกที่ทางสทศ.ได้จัดสอบโครงการรับตรงโควตาพิเศษให้กับทางมหาวิทยาลัย จึงทำให้เด็กจำนวนมากคิดว่าสมัครที่มหาวิทยาลัยเรียบร้อยก็เสร็จแล้ว แต่จริงๆ ไม่ใช่เด็กที่สมัครเข้าสอบในโครงการทั้ง 4 ของจุฬาฯ ต้องมาสมัครสอบและชำระเงินที่สทศ. จึงอยากฝากนักเรียนให้เข้าในเรื่องนี้ เพราะตอนนี้การเตรียมการในเรื่องการดำเนินการจัดสอบในวันที่ 27-28 ตุลาคม 2550 นี้ ทางสทศ.ได้เตรียมการไว้หมดแล้ว เหลือเพียงนักเรียนมาสมัครสอบเท่านั้น” ผอ.สทศ. กล่าว

 

ศ.ดร.อุทุมพร กล่าวอีกว่า สำหรับเรื่องที่นักเรียนจะนำคะแนน B-Net ไปใช้ในการสมัครสอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือ แอดมิชชั่นส์ได้ ทั้งนี้ เด็กที่สนใจโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยนเรศวร(มน.) ต้องเลือกอย่า