www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

ม.รังสิตเปิดโครงการใหม่ " ม.รังสิตผนึกม.หมิง ฉวนไต้หวันสร้างบัณฑิต "

ร่วมส่งประเด็นข่าวที่น่าสนใจ คลิกที่นี่ ข่าวของท่านมีประโยชน์กับผู้อื่นอีกมากมาย

ม.รังสิตผนึกม.หมิง ฉวนไต้หวันสร้างบัณฑิต

     มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยหมิง ฉวน สองยักษ์ใหญ่ทางการศึกษา สร้างมิติใหม่ เร่งผลักดันให้ 2 สถาบันมีความเป็นหนึ่งทางด้านภาษาในทวีปเอเชีย ในปีการศึกษาที่จะถึงนี้ เปิดหลักสูตรแลกเปลี่ยนนักศึกษา ตลอดจนการพัฒนางานวิจัย  4 คณะ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ และวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งหลักสูตรต่างๆ จะใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนทั้งหมด

     ผศ.ดร.ชนวัฒน์ ศรีสอ้าน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นมิติใหม่แห่งวงการการศึกษา เนื่องจาก 2 สถาบันแห่งเอเชียได้ร่วมมือกันผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับโลกยุคไอที ทางคณะฯ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหมิง ฉวน ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาโดยแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกัน 1 ภาคการศึกษา ซึ่งจะเริ่มในปีการศึกษาที่ 2/2548 โดยนักศึกษาต่างลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัยของตน เช่น นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยรังสิต และเดินทางไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยหมิง ฉวน ระหว่างการศึกษาก็พักอยู่หอพักของมหาวิทยาลัยหมิง ฉวน โดยมหาวิทยาลัยพันธมิตรจะส่งเกรดเฉลี่ยของนักศึกษามายังมหาวิทยาลัยต้นสังกัด โดยวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนนั้นจะเป็นหลักสูตรที่เหมือนกันทั้งสองมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนจะได้เปรียบในเรื่องของภาษา เพราะการสื่อสารและตำราเรียนเป็นภาษาอังกฤษ โดยโครงการดังกล่าวจะมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการครั้งละ 40 คน

     สำหรับคณะบริหารธุรกิจ ดร.พงษ์พัฒน์ รักอารมณ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เปิดเผยว่า ทางคณะจะจัดหลักสูตรการเรียนการสอนแบบใหม่ถึง 3 หลักสูตร ดังนี้ แบบแรกเป็นหลักสูตรระยะสั้น คือ Study Tour” ซึ่งทั้ง 2 มหาวิทยาลัยจะจัดคอร์สเรียนระยะสั้น 4-5 วัน ที่ทางคณะเตรียมไว้ และเมื่อจบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรของแต่ละมหาวิทยาลัยด้วย แบบที่สอง 3+1+1 Exchange Program” ซึ่งนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรังสิต จะเรียนปริญญาตรี 3 ปีที่มหาวิทยาลัยรังสิต และไปเรียนต่อปริญญาโทที่ มหาวิทยาลัยหมิง ฉวน อีก 1 ปี และกลับมาเรียนตรีต่อ อีก 1 ปีที่มหาวิทยาลัยรังสิต ดังนั้น หลักสูตรแลกเปลี่ยนนี้ นักศึกษาของทั้ง 2 มหาวิทยาลัยจะได้รับ 2 ปริญญาในเวลาเดียวกัน คือ ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยตนเอง และปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยพันธมิตร และแบบสุดท้ายคือ 1+1 Double Degree”ในระดับปริญญาโท ซึ่งนักศึกษาปริญญาโทของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย จะเรียน 1 ปีแรกที่มหาวิทยาลัยของตน และ อีก 1 ปีที่มหาวิทยาลัยพันธมิตร

     นายเสรี วังส์ไพจิตร คณบดีคณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า คณะเราจะมีความร่วมมือในด้านของการทำวิจัยระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย และหลักสูตรการประกอบอาหารทั้งไทยและจีน ซึ่งมหาวิทยาลัยรังสิตจะทำวิจัยทัศนคติและพฤติกรรมของคนไทยที่ไปท่องเที่ยวในประเทศไต้หวัน และมหาวิทยาลัยหมิง ฉวน จะทำวิจัยทัศนคติและพฤติกรรมของคนไต้หวันที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ดังนั้น การศึกษาวิจัยจะศึกษาพฤติกรรมของคนไทยและไต้หวัน สาเหตุของอัตราที่ลดลง และปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของทั้ง 2 ประเทศ ต้องนำมาศึกษากันให้เห็นถึงข้อเท็จจริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตลาดอุตสาหกรมการท่องเที่ยวของไทยและไต้หวัน และองค์กรรัฐบาลและเอกชนสามารถนำไปใช้ได้อีกด้วยอย่างมาก

     "ผมยังเล็งเห็นความสำคัญของการประกอบอาหารไทยและจีน ซึ่งมีทั้งศาสตร์และศิลป์ในตัวของมัน

เอง ดังนั้นทางคณะจึงจัดหลักสูตร (Culinary Class) ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน เพื่อรองรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหมิง ฉวน ที่มาเรียนการประกอบอาหารไทยกับเรา และคณะเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากทุกคณะ ไม่เฉพาะคณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ เท่านั้นที่มีความประสงค์อยากจะเรียนการประกอบอาหารจีน ได้เดินทางไปเรียนการประกอบอาหารจีนที่มหาวิทยาลัยหมิง ฉวน และเมื่อนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหมิง ฉวนเรียนจบหลักสูตรระยะสั้นนี้แล้ว จะได้รับประกาศนียบัตรการประกอบอาหารไทย ซึ่งสามารถเอาไปใช้รับรองการประกอบอาหารไทยได้ทั่วโลก ดังนั้น ความร่วมมือครั้งนี้เป็นประโยชน์มาก สำหรับนักศึกษาทั้ง 2 มหาวิทยาลัยที่จะได้มีวิชาชีพการประกอบอาหารติดตัว"”

   
ข่าวดีๆ คัดสรรมาฝากโดย เบ็น EZ-Team
วันที่ 15/09/2548 เวลา 23:04:00
เข้าชมข่าวนี้แล้ว 1119 ครั้ง ได้รับการโหวต 50 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด
คำค้นหา : สอบตรง , รับตรง 53 , มหาวิทยาลัย , ศึกษาต่อ , แนะแนว , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ความรู้ มัธยมต้น วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , โครงงาน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , สกินhi5 hi5 โค้ดแต่งhi5 , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, hi5, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมส์ขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ดูหนัง , โรงแรม , ฉีดผิวขาว , Moha
พันธมิตร : Kapook.com / Narak.com / เกมส์.com / การประปานครหลวง / เว็บไซต์แนะนำ อื่นๆ
ติดต่อ : เกี่ยวกับ Eduzones / ติดต่อ Eduzones / โทร 0-2561-5455-7 Email : webmaster@eduzones.com
Copyright @2007 Eduzones All rights reserved.
The Most Popular Education Site in Thailand
The Best Education/Community Service Site : The Nation Thailand Web Award 2000
The Most Visited Educational Site : Truehit.net Web Award 2004 , 2005 , 2009
Top 50 most visited web sites in Thailand : Truehit.net Web Award 2009
Contact Email : webmaster@eduzones.com Tel/Fax : 0-2561-5455-7