www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

ม.คริสเตียน เปิดรับโควต้าพิเศษ

ร่วมส่งประเด็นข่าวที่น่าสนใจ คลิกที่นี่ ข่าวของท่านมีประโยชน์กับผู้อื่นอีกมากมาย

 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน กำลังเปิดรับสมัครโครงการโควตาพิเศษ สำหรับนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA.) ไม่ต่ำกว่า 2.0 ที่ประสงค์เรียนระดับปริญญาตรี

           หลักสูตรภาษาไทย สาขาวิชากายภาพบำบัด เทคโนโลยีทางการแพทย์ เทคโนโลยีการอาหาร  วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี การตลาด และการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ

              หลักสูตรสองภาษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ นิเทศศาสตร์  

             International Program สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว และภาษาอังกฤษ 

             เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 17 มีนาคม 2550 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-3422-9480  หรือ http://www.christian.ac.th/index_home.html

   
ข่าวดีๆ คัดสรรมาฝากโดย narongsak (ณรงค์ศักดิ์ จันทร์นวล) บทความทั้งหมดของคุณ narongsak
วันที่ 07/03/2550 เวลา 17:31:39
เข้าชมข่าวนี้แล้ว 6898 ครั้ง ได้รับการโหวต 31 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่