www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

ม.รังสิต เปิดหลักสูตรอิสลามศึกษา

ร่วมส่งประเด็นข่าวที่น่าสนใจ คลิกที่นี่ ข่าวของท่านมีประโยชน์กับผู้อื่นอีกมากมาย

มหาวิทยาลัยรังสิตเปิดตัวหลักสูตรอิสลามศึกษา เน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่เป็นสหวิชาการ กับหลักคำสอนของศาสนามาปรับใช้ในด้านของวิชาชีพ และเพื่อเป็นการเสริมสร้างแนวทางในการสร้างความสมานฉันท์อันนำไปสู่สันติ

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีม.รังสิต เปิดเแถลงจัดตั้งหลักสูตรอิสลามศึกษา ว่า เป็นการเรียนโดยใช้หลักรู้เขา รู้เรา เพื่อที่จะได้เข้าใจในหลักปฏิบัติทางศาสนาอิสลาม วิถีชีวิต วัฒนธรรมความเป็นอยู่ ของชาวมุสลิมในทุกมิติ โดยนำมาเชื่อมโยงกับศาสตร์ด้านต่างๆ เช่น เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ ความสัมพันธ์ด้านการทูต เป็นต้น เพื่อที่จะผลิตคนสู่อาชีพและโลกธุรกิจที่มีหลักศาสนปฏิบัติความเป็นอยู่เป็นหลักสำคัญ มุสลิมที่มีความรู้ด้านอิสลามศึกษาอยู่แล้วก็สามารถนำความรู้ในส่วนนี้ไปต่อยอดความรู้ได้

“เป้าหมายหลักของหลักสูตรอิสลามศึกษา คือ สร้างโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพให้กับชาวมุสลิมที่อยู่ในประเทศไทย ต้องให้โอกาสกับคนมุสลิม เช่น ให้โอกาสทางการศึกษา และเมื่อให้โอกาสแล้วก็ต้องให้โอกาสในการทำงานด้วย” อธิการบดีม.รังสิต กล่าว

นายสมัย เจริญช่าง ประธานกรรมการสถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแปห่งประเทศไทย ในฐานะที่ปรึกษาหลักสูตรอิสลามศึกษา คณะศิลปะศาสตร์ ม.รังสิต กล่าวว่า หลักสูตรดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ หรือคนไทยที่ไม่ใช่มุสลิมก็สามารถมาเรียนได้

จุดเด่นของหลักสูตรอยู่ที่การจัดการเรียนการสอนเน้นศาสตร์ต่างๆ ที่จะนำไปประกอบอาชีพที่มีหลักปฏิบัติทางศาสนา และวิถีชีวิต การเป็นอยู่ของมุสลิมเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ผลิดภัณฑ์ฮาลาล กฎหมายอิสลาม เศรษฐศาสตร์อิสลาม ธนาคารอิสลาม เป็นต้น และรู้หลักการบริหารจัดการในอาชีพโดยใช้องค์ความรู้ด้านอิสลามศึกษามาบูรณาการเข้าด้วยกัน การจัดทำหลักสูตรจึงมองเห็นถึงความต้องการด้านอาชีพธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจในโลกอิสลามที่กำลังจะขยายตัว

ด้านดร.วิศรุต เลาะวิถี หัวหน้าหลักสูตรอิสลามศึกษา คณะศิลปะศาสตร์ ม.รังสิต กล่าวว่า ถือเป็นครั้งแรกในประเทศที่มีการจัดการเรียนในหลักสูตรนี้ รูปแบบการเรียนจะเน้นจากสถานการณ์จริง ผสานทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ อย่างเข้มข้น อีกทั้งมีการเรียนภาษาในโลกของมุสลิมเพิ่มเติมคือภาษาอาหรับ และภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นแนวทางในการสื่อสาร ประกอบอาชีพกับบริษัทต่างจากภาครัฐและเอกชนในอนาคต ซึ่งมีหลายอาชีพรองรับ เช่น สถานทูตในกลุ่มประเทศมุสลิม ธุรกิจการบิน การท่องเที่ยวในประเทศตะวันออกกลาง นักการธนาคารอิสลาม นักปกครอง และอีกมากมาย นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอิสลามแก่ผู้คนในสังคม

โดยหลักสูตรอิสลามศึกษาเป็นหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 137 หน่วยกิต วิชาที่เปิดสอนเป็นวิชาพื้นฐานบังคับ เช่น วิชาอิสลามในสังคมไทย วิชาจริยธรรมอิสลาม วิชาอัล-กุรอาน ภาษาอาหรับ นิติศาสตร์อิสลาม เป็นต้น อีกทั้งยังมีวิชาเลือกหลายวิชาเช่น วิชาอิสลามในยุคโลกาภิวัฒน์ วิชาสถานภาพสตรีมุสลิม วิชาว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการผลิภัณฑ์ฮาลาล เป็นต้น สำหรับอาจารย์ผู้สอนนั้นนอกจากอาจารย์ประจำแล้ว ได้เชิญอาจารย์พิเศษมาสอนหลายท่าน เช่น นายอรุณ บุญชม ที่ปรึกษาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และอีกหลายท่านที่มีความเชี่ยวชาญและจบจากมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศมุสลิมโดยตรง

“ต่อไปจะมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยพันธมิตรในกลุ่มประเทศมุสลิม เช่น ประเทศอียิปต์ ซาอุฯ จอร์แดน สหรัฐอาหรับเอมิเรต และอีกหลายประเทศ เพื่อเน้นการเข้าถึงในหลักสูตรโดยตรง ให้สามารถเชื่อมโยงหลักสูตรกับสถานการณ์ เมประสบการณ์ให้กับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น และคิดว่าการเปิดหลักสูตรนี้จะช่วยให้ปัญหาต่างๆภายในสังคมลดลง หากเข้าใจการเรียนรู้วิถีชีวิตซึ่งกันและกันรับรองว่าความสมานฉันท์ย่อมเกิดขึ้นแน่นอน “ ดร.วิศรุต กล่าว

ทั้งนี้ผู้สนใจต้องการสมัครสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต โทร.0-2791-5500-5501 (สายด่วนรับสมัคร) และ www.rsu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชาอิสลามศึกษา คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โทร.0-2997-2200-30 ต่อ 1321

แหล่งที่มา คมชัดลึก

   
ข่าวดีๆ คัดสรรมาฝากโดย staffsab (นันท์วดี แดงอรุณ) บทความทั้งหมดของคุณ staffsab
วันที่ 18/05/2550 เวลา 10:57:41
เข้าชมข่าวนี้แล้ว 1960 ครั้ง ได้รับการโหวต 18 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 1960 คน ตอบ 10 คน ) 1 >>
ความคิดเห็นที่ 13
วันที่ 12/8/2550 20:52:08
โดย คุณ Google is the best search engine Google
IP : 85.255.113.***
 

Google is the best search engine Google

โพสต์เมื่อ : 12/8/2550 20:52:08
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 12
วันที่ 17/7/2550 19:09:04
โดย คุณ ภเุ้อ
IP : 125.25.204.***
 

เราไม่ใช่อะ

=======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, เตรียมสอบ TOEFL , หาข้อมูลศึกษาต่อ คลิกที่นี่ !!!
http://www.ToeflThailand.com

โพสต์เมื่อ : 17/7/2550 19:09:04
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 11
วันที่ 10/7/2550 12:49:33
โดย คุณ กดเกดเก
IP : 124.157.216.***
 โพสต์เมื่อ : 10/7/2550 12:49:33
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 9
วันที่ 2/6/2550 21:41:26
โดย คุณ อิสลาม
IP : 202.57.179.***
 

การพัฒนาภาคใต้ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่คน คนหนึ่งที่จบปริญญาแล้วจะมาพัฒนา แต่มันอยู่ที่คนไทยทุกคนย้ะ ไม่มีศาสนาน่ะสาิ น่าคิด เนื่องจากทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดี แต่คุณไม่มีศาสนาแสดงว่า ...........คิดเอาเองนะคะ

โพสต์เมื่อ : 2/6/2550 21:41:26
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 8
วันที่ 31/5/2550 1:04:35
โดย คุณ od2020
IP : 58.9.169.***
 

ปัจจุบันเรื่องสายตาและสุขภาพตาเป็นปัญหาที่สำคัญ ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วมักมีการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อผลิตบุคลากรเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะในสาขาสาธารณสุขการแพทย์ที่ทำหน้าที่ดูแลปัญหาสายตาของประชาชนอย่างเช่น ออปโตเมททริส (Optometrist) หรือผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาทัศนมาตรศาสตร์ เป็นต้น ทั้งนี้ในสหรัฐอเมริกาได้มีการสอนในระดับอุดมศึกษาเป็นสาขาวิชาด้านคลินิกสายตาและระบบการมองเห็นเรียกว่า สาขาวิชาออปโตเมททรี (Optometry) หรือทัศนมาตรศาสตร์ โดยมีปริญญาเฉพาะของสาขาวิชานี้เรียกว่า Doctor of Optometry (O.D.) หรือทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต โดยเริ่มมีปริญญาเฉพาะวิชาชีพนี้เป็นมาตรฐานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2466 ที่ Philadelphia Optical College โดยเป็นปริญญา Doctor of Optics ซึ่งได้ยกเลิกไปและมาใช้เป็นทัศนมาตรศาสตรบัณฑิตทั้งหมด ปัจจุบันในสหรัฐอเมริกามีออปโตเมมทริสหลายหมื่นคนที่จบการศึกษาทัศนมาตรศาสตรบัณฑิตและปฏิบัติงานทางด้านทัศนมาตรศาสตร์ทั้งในองค์กรของรัฐบาลและเอกชน สำหรับประเทศไทยช่วงเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาได้มีความพยายามในการพัฒนาสาขาวิชาด้านสายตาในประเทศไทยแต่ไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากประเทศไทยขาดบุคลากรเฉพาะในสาขาวิชานี้ ขาดความเข้าใจพื้นฐานองค์ความรู้ที่ถูกต้องและขาดความเข้าใจในลักษณะการปฏิบัติงานของบุคลากรในสาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ ส่งผลทำให้การพัฒนาของบุคลากรและองค์ความรู้ในสาขาวิชานี้ของประเทศเกือบหยุดนิ่งในขณะที่ความเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงเกิดขึ้นกับสาขาวิชานี้ทั่วโลกจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพที่สำคัญในระบบสาธารณสุขในหลายประเทศ

น่ายินดีที่ปัจจุบันมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลแห่งเดียวที่ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยอินเดียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดการหลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ระดับทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (Doctor of Optometry) ขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ทั้งนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีวิสัยทัศน์ที่จะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าในระดับภูมิภาคเอเซียและมีศักยภาพสูงในการประสิทธิ์ประสาทปริญญาระดับสูงสุดของวิชาชีพทางทัศนมาตรศาสตร์ อาจกล่าวได้ว่าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นหลักสูตรแรกทางด้านทัศนมาตรศาสตร์ที่มีการนำระบบการศึกษามาตรฐานมาใช้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังได้ส่งบัณฑิตที่ศึกษาจบหลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิตตามโปรแกรมความร่วมมือในการศึกษาพิเศษทางด้านวิชาการและคลินิคไปศึกษาเพิ่มเติมที่คณะทัศนมาตรศาสตร์ในมหาวิทยาลัยอินเดียน่า (Indiana University, School of Optometry) ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้ความร่วมมือลักษณะนี้จะทำให้การพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการในสาขาทัศนมาตรศาสตร์ของประเทศสามารถเป็นไปได้อย่างยั่งยืน ส่งผลดีต่อทั้งทางด้านวิชาการและขยายประสิทธิภาพในการดูแลทางด้านสุขภาพของประชาชนในประเทศ

สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษา (เพิ่มเติม) สำหรับปีการศึกษา 2550 เพื่อเข้าเรียนต่อในสาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ (Optometry) หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต โดยเป็นหลักสูตรการเรียนแบบมหาวิทยาลัยปิด ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอินเดียน่า - School of Optometry ประเทศสหรัฐอเมริกา รับสมัครผู้จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ไม่จำเป็นต้องยื่นคะแนน O-net และ A-net) เปิดรับสมัคร (เพิ่มเติม) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2550 หากสนใจโปรดติดต่อขอรายละเอียดหรือสมัครด้วยตนเองที่ สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก) ชั้น 2 ห้อง 0212 อาคารสุโขทัย โทร. 0-2310-8906-9 หรือ โทรสาร. 0-2310-8907 Website: http://www.ihs.ru.ac.th
โพสต์เมื่อ : 31/5/2550 1:04:35
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 7
วันที่ 28/5/2550 11:36:45
โดย คุณ w[090aw09e[-w0e[qwpsa[pq[
IP : 222.123.174.***
 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน
รับนักศึกษาเพิ่ม ในสาขาวิชา ธุรกิจการบิน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม และการจัการกล์อฟ
สมัครสอบวันที่ 29 พค.2550 สอบวันที่ 30พค 2550
(สมัครและสอบที่ศูนย์หัวหินเท่านั้นนะค๊ะ)
ประกาศผลสอบตอนบ่ายของวันที่ 30เลยนะค๊ะ

โพสต์เมื่อ : 28/5/2550 11:36:45
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 6
วันที่ 28/5/2550 1:43:39
โดย คุณ สันติภาพโลก
IP : 203.150.192.***
 

เรียนจบแล้วกลับไปพัฒนาภาคใต้นะ จากพระรูป 1 ผู้ไม่ยึดติดศาสนา เพราะศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี มันอยู่ทีคนไม่อยู่ที่ศาสนา

โพสต์เมื่อ : 28/5/2550 1:43:39
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 5
วันที่ 26/5/2550 13:16:17
โดย คุณ ตาต้า
IP : 222.123.148.***
 

ดีจัง

โพสต์เมื่อ : 26/5/2550 13:16:17
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 2
วันที่ 18/5/2550 16:38:05
โดย คุณ บิ๊กบัง
IP : 203.153.171.***
 

อ่านแล้วอ่ะในเอดดูโซนแม็กกาซีน เขาบอกมีทุนให้ด้วย ในนี้ไม่เห็งมีเลย มันยังไงกันเนี่ย ตกลงจามีหรือม่ายมี ครายรู้ตอบที

โพสต์เมื่อ : 18/5/2550 16:38:05
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 1
วันที่ 18/5/2550 13:01:40
โดย คุณ โอกาแนะ
IP : 202.129.48.***
 

หนูก็อิสลาม


โพสต์เมื่อ : 18/5/2550 13:01:40
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 1960 คน ตอบ 10 คน ) 1 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด
คำค้นหา : สอบตรง , รับตรง 53 , มหาวิทยาลัย , ศึกษาต่อ , แนะแนว , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ความรู้ มัธยมต้น วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , โครงงาน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , สกินhi5 hi5 โค้ดแต่งhi5 , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, hi5, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมส์ขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ดูหนัง , โรงแรม , ฉีดผิวขาว , Moha
พันธมิตร : Kapook.com / Narak.com / เกมส์.com / การประปานครหลวง / เว็บไซต์แนะนำ อื่นๆ
ติดต่อ : เกี่ยวกับ Eduzones / ติดต่อ Eduzones / โทร 0-2561-5455-7 Email : webmaster@eduzones.com
Copyright @2007 Eduzones All rights reserved.
The Most Popular Education Site in Thailand
The Best Education/Community Service Site : The Nation Thailand Web Award 2000
The Most Visited Educational Site : Truehit.net Web Award 2004 , 2005 , 2009
Top 50 most visited web sites in Thailand : Truehit.net Web Award 2009
Contact Email : webmaster@eduzones.com Tel/Fax : 0-2561-5455-7