www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

เรียนการโรงแรมที่I-TIM

ร่วมส่งประเด็นข่าวที่น่าสนใจ คลิกที่นี่ ข่าวของท่านมีประโยชน์กับผู้อื่นอีกมากมาย

I-TIM สถาบันอินเตอร์

หลักสูตรสวิส-อเมริกัน

สถาบันไอทิม สถาบันรางวัลพระราชทานจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถาบันแห่งแรกที่เปิดสอนวิชาชีพด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2530 โดยท่านพันเอกสมชาย หิรัญกิจ อดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปัจจุบันบริหารงานโดยมี คุณกงกฤช หิรัญกิจ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติชุดปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และ ดร.ธงชัย สวัสดิสาร เป็นผู้อำนวยการบริหาร

             หลักสูตรการเรียนการสอน เป็นหลักสูตรนานาชาติด้านการโรงแรมและท่องเที่ยว ผสมผสานกันระหว่างหลักวิชาการปฎิบัติแบบสวิสเซอร์แลนด์ และหลักการบริหารจัดการตามแบบอเมริกัน จึงเป็นหลักสูตรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเปิดสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตร 1 ปี สาขาวิชาอาหารและเครื่องดื่ม,สาขาวิชาห้องพัก,สาขาวิชาการท่องเที่ยว และหลักสูตร วุฒิบัตร 2 ปี สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ซึ่งในหลักสูตรนี้ จะครอบคลุมรายวิชาทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งหมด

 

ดร.ธงชัย สวัสดิสาร

             รูปแบบการเรียนการสอนของสถาบันไอทิม ประกอบด้วยการศึกษาทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัติในสถาบัน และการปฎิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการเพื่อหาประสบการณ์ในการทำงาน โดยแบ่งเป็นการเรียนการสอนที่สถาบันไอทิม 5 เดือน และฝึกงาน 5 เดือนสลับกัน โดยในปีที่ 2 นักศึกษาสามารถเลือกฝึกงานได้ทั้งในและต่างประเทศ โดยจะได้รับค่าตอบแทนตามกฎหมายแรงงานของประเทศนั้น ๆ เลย

             สถาบันจะเป็นผู้จัดเตรียมสถานที่ฝึกงานให้แก่นักศึกษา แต่ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของนักศึกษาด้วย เพราะสถาบันได้กำหนดคุณสมบัตินักศึกษาที่จะไปฝึกงานต่างประเทศไว้ว่า จะต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 และมีคะแนนความประพฤติเหลือไม่ต่ำกว่า 130 จาก 150 คะแนน จึงจะมีสิทธิ์สมัครไปฝึกงานต่างประเทศ โดยมีระยะเวลาการทำสัญญาตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 1 ปีครึ่ง

             มีหลายประเทศที่ทางสถาบันส่งนักศึกษาไปฝึกงาน เช่น สิงคโปร์ เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา โดยค่าตอบแทนจะขึ้นอยู่กับกฎหมายของประเทศนั้น ๆ ที่นิยมไปมากที่สุดคืออเมริกา เพราะค่าตอบแทนสูง เฉลี่ยชั่วโมงละ 8-15 เหรียญ ขึ้นอยู่กับแผนกที่ฝึก โดยเมื่อรวมค่าทำงานล่วงเวลา ทิป และเซอร์วิสชาร์จแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ เดือนละ 3,000 เหรียญ ซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงมาก ทำให้นักศึกษาหลายคนเหลือเงินเก็บกลับมาให้ครอบครัวหลายแสนบาท

             คุณสมบัติของผู้เรียนที่สถาบันไอทิม จะต้องมีอายุ 17 ปีขึ้นไป จบการศึกษาขั้นต่ำ ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสายการเรียน และไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษ เพราะตอนที่นักศึกษาเข้ามาสมัคร ทางสถาบันจะจัดให้มีการทดสอบพื้นฐานภาษาอังกฤษ ซึ่งจะมีทั้งข้อเขียน และสัมภาษณ์ หากนักศึกษาได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ ทางสถาบันจะจัดให้เรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐานก่อน ซึ่งก็จะมีทั้ง 60 ชม.และ 120 ชม.ขึ้นอยู่กับคะแนนของนักศึกษา และเมื่อเริ่มเรียนจริง ๆ ทางสถาบันก็จะจัดให้มีการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ถึงเทอมละ 3 วิชา ดังนั้นเรื่องภาษาอังกฤษจึงไม่เป็นปัญหาอย่างแน่นอนสำหรับนักศึกษาที่เอาใจใส่และเข้าเรียนสม่ำเสมอ

              นักศึกษาสามารถเทียบโอนหน่วยกิตเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเดินทางไปทำงานยังต่างประเทศเนื่องจากได้รับการยอมรับในทักษะความสามารถ รายได้ที่ได้รับก็จะอยู่ที่ประมาณ 2,000-4,000 เหรียญต่อเดือน บางส่วนก็จะเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวในประเทศ

             ผู้สนใจสามารถสมัครและทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษได้ทันทีที่สถาบันไอทิม ซอยรามคำแหง 50 โทร 02-732-0170-3 ต่อ 201-206 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.i-tim.ac.th

สัมภาษณ์นักเรียนคนเก่ง

 

             กฤตติกา วงศ์เกียรติขจร : หรือ คริสตี้ นักเรียนไทยคนเก่ง ที่จบ ม.6 มาจากโรงเรียนนานาชาติ ในจังหวัดเชียงใหม่  ถือเป็นสาวยุคใหม่ที่กล้าพูด กล้าแสดงออก ที่ I-TIM คริสตี้ได้ทุนเรียนดี เพราะทำเกรด 4 เต็ม จาก 12 วิชา เธอบอกว่า เป็นคนที่มีความสุขที่ได้รับใช้คนอื่น เมื่อเล็ก ๆ ตื่นเต้นเมื่อมีแขกมาบ้าน ชอบต้อนรับ พาแขกไปดูทั่วบ้านจัดงานเลี้ยงให้เพื่อน เรียกว่าชอบงานบริการเป็นสายเลือด โตขึ้นหน่อยก็ชอบดูแลผู้สูงอายุ และเด็ก

             คริสตี้ซึ่งได้รับการตอบรับจากโรงแรมในฟลอริดา ในการไปฝึกงานเร็ว ๆ นี้ เผยว่า เมื่อจบ ม.6 เคยคิดจะไปเรียนที่อเมริกา แต่มาพิจารณาว่าเมืองไทยก็มีที่เรียนดี ๆ หลายแห่งและที่ I-TIM ทุกอย่างเกี่ยวข้องกับงานโรงแรมอย่างแท้จริง  และยังต่างจากที่อื่นตรงที่นักเรียนสามารถฝึกงานได้ตามโรงแรมชั้นนำต่าง ๆ แทบทุกแห่งทั่วประเทศ แนะนำผู้สนใจว่า หากมีใจรักงานบริการ มาเรียนได้ทันที ขอให้ตั้งใจเรียนไม่มีปัญหาอย่างแน่นอน เรื่องภาษาอังกฤษมาเรียนแล้วก็เก่งไปเอง แต่งานบริการหัวใจสำคัญอยู่ที่ Service mind  และ Body language

 

           Ken Wong Pi Hou : ชื่อเล่นว่า เคน นักเรียนลูกครึ่ง ไทย-มาเลเซีย จบมัธยมจากเมืองปีนัง ประเทศบ้านเกิดพ่อ เหตุที่เลือกมาเรียนที่นี่ เคนบอกว่ารู้จากเน็ตเช่นกัน แต่ก็ได้รับการบอกเล่าจากเพื่อนที่เคยมาเรียนด้วยว่า ที่นี่ใช้ได้ทีเดียว เป็นสถาบันที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศหลายแห่ง ทำให้เรียนจบ 2 ปี สามารถไปต่อยอดที่สวิตเซอร์แลนด์ 1 ปี หรือ ออสเตรเลีย ปีครึ่ง ก็จะได้ปริญญาตรีทันที ตอนนี้เคนเรียนปี 1 ใกล้ปิดเทอม และใกล้จะได้ไปฝึกงานเต็มที

           เคน บอกอีกว่า แรก ๆ ก็ชอบงานบริการ แต่มาเรียนแล้วถึงได้รู้ว่าชอบเข้าครัว ทำอาหาร ประมาณว่าเป็นChef นั่นแหละ จากนั้นวิจารณ์อาหารไทยกับฝรั่งให้ฟังว่า อาหารไทยมีหลากรสชาติ ทำง่าย ใช้เวลาน้อย ตรงข้ามกับฝรั่ง ที่อาจออกจืดและเลี่ยน เพราะใส่เนยเยอะ การทำต้องเป็นไปตามขั้นตอน บางครั้งมีเรื่อง Grill หรือปิ้ง ย่าง ก็ต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมง…

           Kristina Jomantaite : นักศึกษาจากลิธัวเนีย ประเทศในแถบยุโรปตอนเหนือ ซึ่งเป็นอีกคนที่มีใจรักงานบริการ เพราะหลังจากเรียนจบไฮสคูล เธอทำงานเป็น Baby sister ทั้งในบ้านเกิด และที่ Germany และ Austria จากนั้นมาทำงานที่ ญี่ปุ่น และบินไปเพิ่มประสบการณ์ในอังกฤษ ในฐานะ General Hotel Assistant ก่อนที่จะเดินทางมาเรียนด้านภาษาเพิ่มเติมที่ประเทศไทย…คริสติน่า บอกว่า ชอบเมืองไทยมาก เพราะธรรมชาติสวยงาม ผู้คนเป็นมิตร อากาศก็ดีด้วย และเมื่อมาทราบว่า มี Hotel & Tourism International School อย่าง I-TIM ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง และเรียนเพียง 2 ปี ก็ได้ Deploma เธอจึงไม่ลังเลที่จะสมัครเรียน เพราะเห็นว่านี่เป็นโอกาสที่ยากจะปฎิเสธ เพราะนอกจากจะได้อยู่เมืองไทยดังใฝ่ฝันแล้ว ยังได้เรียนในสิ่งที่ใจรักไปจนสำเร็จการศึกษา

           คริสติน่า กำลังจะมีโอกาสไปฝึกงานที่โคราช และภูเก็ต ในอีกไม่นานนัก ซึ่งเธอคิดว่าจะทำให้เธอได้สั่งสมประสบการณ์ที่มีค่าอีกมากทีเดียว…

 

   
ข่าวดีๆ คัดสรรมาฝากโดย somkiat1 ( ) บทความทั้งหมดของคุณ somkiat1
วันที่ 08/06/2550 เวลา 15:23:10
เข้าชมข่าวนี้แล้ว 18468 ครั้ง ได้รับการโหวต 64 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 18468 คน ตอบ 24 คน ) 1 >>
ความคิดเห็นที่ 24
วันที่ 28/9/2552 1:12:46
โดย คุณ hoteljob
IP : 114.128.240.***
 
จากกระทู้ที่ 1 โดย Yai
เราว่าจะเข้าปี51 อ่ะ สมัครไว้แล้ว ผ่านแล้วเหลือแต่ลงทะเบียบอย่างเดียว คุยกันได้ที่ my_kanokwan@hotmail.com

ฝากน้องๆ ที่สนใจตำแหน่ง งานโรงแรมค่ะ
ที่นี่นะคะ http://www.hoteljob.in.th

ขอบคุณค่ะ







โพสต์เมื่อ : 28/9/2552 1:12:46
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 23
วันที่ 27/4/2552 9:48:33
โดย คุณ itiminter
IP : 203.156.87.***
 

เรียนที่ไอทิม จบแล้วมีงานทำแน่นอนเพราะเรามีการฝึกงาน จะเป็นแนวทางในการทำงานจริง เรื่องภาษาไม่ใช่ปัญหาเพราะเรียนที่ไอทิมมีเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษเพราะเราเข้าใจว่าไม่ได้พูดภาษาอังกฤษทุกวัน
โดยตอนนี้
สถาบันไอทิมเปิดรับสมัครนักศึกษารุ่น43 ตั้งแต่วันนี้จนถึง30เมษายน52
++โรงเรียนจัดให้มีหลักสูตรการ

โพสต์เมื่อ : 27/4/2552 9:48:33
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 22
วันที่ 8/1/2552 13:42:41
โดย คุณ นิลาวัณย์ สุโพธิ์
IP : 125.24.140.***
 

ตอนนี้ก็อยู่ม.5แล้ว
อยากเรียนที่นี่มากเลย
ไม่รู้ว่าที่รร.แห่งนี้จะมีการ
ตั้งเกรดเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษไว้หรือเปล่าคะ
ถ้ามีแล้วเกรดเท่าไรขึ้นคะ

โพสต์เมื่อ : 8/1/2552 13:42:41
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 21
วันที่ 5/1/2552 11:26:42
โดย คุณ กวาง
IP : 119.42.67.***
 

ไม่เก่งภาษาอังกฤษอ่ะค่ะแล้วจะเรียนด้ายไหมอ่ะค่ะมันค้องใช้สื่อสารกันด้วยนิค่ะ แล้วพูดยังไม่เป็นเลยอ่ะค่ะแล้วจะเรียนด้ายไหมค่ะ ช่วยตอบด้วย อยากเรียน

โพสต์เมื่อ : 5/1/2552 11:26:42
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 20
วันที่ 20/6/2551 17:18:00
โดย คุณ chumsunee
IP : 124.120.12.***
 
จากกระทู้ที่ 19 โดย นันนี่ศริอิสาน
อยากเรียนมากเลยค่ะ แต่อยากทราบว่าค่าเทอมเท่าไหร่ แล้วแบ่งจ่ายเป็นงวดๆละเท่าไหร่ และถ้าสมัครแล้วจะได้เรียนเลยมั้ย หรือว่าต้องสอบอะไรก่อนรึเปล่า แบบว่าอยากเรียนมากๆ อยากทรายรายละเอียดตรงจุดนี้ด้วย ขอบคุณล่วงหน้าเลยนะค่ะ สำหรับคำตอบ ขอบคุณค่ะ

สามารถโทร.มาสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-3751880 หรือ 083-1780148 ค่ะ



โพสต์เมื่อ : 20/6/2551 17:18:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 19
วันที่ 27/5/2551 23:02:00
โดย คุณ นันนี่ศริอิสาน
IP : 117.47.72.***
 

อยากเรียนมากเลยค่ะ แต่อยากทราบว่าค่าเทอมเท่าไหร่ แล้วแบ่งจ่ายเป็นงวดๆละเท่าไหร่ และถ้าสมัครแล้วจะได้เรียนเลยมั้ย หรือว่าต้องสอบอะไรก่อนรึเปล่า แบบว่าอยากเรียนมากๆ อยากทรายรายละเอียดตรงจุดนี้ด้วย ขอบคุณล่วงหน้าเลยนะค่ะ สำหรับคำตอบ ขอบคุณค่ะ

โพสต์เมื่อ : 27/5/2551 23:02:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 18
วันที่ 14/3/2551 15:05:17
โดย คุณ chumsunee
IP : 124.120.11.***
 
จากกระทู้ที่ 10 โดย เด็กดี
กรอกใบสมัครไปแล้วค่ะเพราะว่ามีอ.มาแนะแนวที่โรงเรียนแล้วอ.บอกว่าจะติดต่อกลับมาแต่ก็ยังไม่เห็นมีข่าวคราวอะไรเลย คือแบบว่ากังวลค่ะ ไม่รู้จะติดต่อหรือสอบถามได้ทางไหนบ้าง

สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-3751880 หรือ 083-1780148 ค่ะ



โพสต์เมื่อ : 14/3/2551 15:05:17
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 17
วันที่ 7/9/2550 13:47:59
โดย คุณ เค้าอีกแล้ว
IP : 203.113.17.***
 

ห้อยใจร้าย อยากไปเรียน ส่งเรียนหน่อยสิ นะ นะ

โพสต์เมื่อ : 7/9/2550 13:47:59
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 16
วันที่ 7/9/2550 13:45:02
โดย คุณ เค้าแหละ
IP : 203.113.17.***
 

รักเต๊ะที่สุดเลย ไอ้ห้อย ไอ้ห้อย
อยากเรียน อยากเรียน I - TIM ส่งเรียนหน่อยนะ

โพสต์เมื่อ : 7/9/2550 13:45:02
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 15
วันที่ 7/9/2550 10:39:07
โดย คุณ มี่
IP : 203.113.17.***
 

จบปริญญาตรีแล้วแต่อยากเรียน I - Tem ได้มั้ยคะ

โพสต์เมื่อ : 7/9/2550 10:39:07
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 14
วันที่ 4/9/2550 3:02:00
โดย คุณ สาวิณี
IP : 61.90.213.***
 

ไมมีเงินเรียนแต่รักงานด้านนี้มากมีเงินกู้ยืมไหมค่ะ


โพสต์เมื่อ : 4/9/2550 3:02:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 13
วันที่ 2/8/2550 10:19:34
โดย คุณ เอก
IP : 117.47.32.***
 

มีปัญหาตรงที่ไม่เก่ง
ภาษา

โพสต์เมื่อ : 2/8/2550 10:19:34
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 12
วันที่ 2/8/2550 10:19:32
โดย คุณ เอก
IP : 117.47.32.***
 

มีปัญหาตรงที่ไม่เก่ง
ภาษา

โพสต์เมื่อ : 2/8/2550 10:19:32
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 11
วันที่ 25/7/2550 23:39:37
โดย คุณ เตว
IP : 58.8.116.***
 

เพื่อนคนไหนที่สนใจลองติดต่อ อ.เนตรนิล ดูค่ะ
081-8707265 ค่ะ โทรปายขอรายละเอียดด้ายเรย

โพสต์เมื่อ : 25/7/2550 23:39:37
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 10
วันที่ 24/7/2550 14:15:58
โดย คุณ เด็กดี
IP : 58.136.48.***
 

กรอกใบสมัครไปแล้วค่ะเพราะว่ามีอ.มาแนะแนวที่โรงเรียนแล้วอ.บอกว่าจะติดต่อกลับมาแต่ก็ยังไม่เห็นมีข่าวคราวอะไรเลย คือแบบว่ากังวลค่ะ ไม่รู้จะติดต่อหรือสอบถามได้ทางไหนบ้าง

โพสต์เมื่อ : 24/7/2550 14:15:58
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 9
วันที่ 3/7/2550 19:20:22
โดย คุณ ...
IP : 203.113.51.***
 

แบ่งจายเป็นงวดได้ค่ะ เทอมละประมาณ 79300 นะคะ
จะจบ ม.6 แล้วอยากเรียนที่ไอทิมเช่นกันค่ะ

โพสต์เมื่อ : 3/7/2550 19:20:22
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 8
วันที่ 26/6/2550 11:05:02
โดย คุณ ...
IP : 202.44.70.***
 

ความคิดเห็นที่ *
การเข้า...ฝัน
ให้แต่งชุดขาวทั้งตัว รวมทั้งกางเกงในด้วย ธูป * ดอกมาจุดไว้บนหัวนอน ปากคาบพลู 9 ใบ เอามือประสานกันไว้ที่ด้านหลัง แล้วท่องชื่อคนที่จะไปเข้าฝันคนๆนั้น * ครั้ง

รับรอง วิธีนี้ได้ผล * % เพราะมีคนเคยใช้มาแล้วหลายต่อหลายคน คิดดูก็แล้วกัน ถ้าคุณได้พูดคุยกับคนที่คุณเข้าฝ

โพสต์เมื่อ : 26/6/2550 11:05:02
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 7
วันที่ 25/6/2550 14:39:19
โดย คุณ SA
IP : 125.24.249.***
 

เรื่องเงินกู้ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะ ลองสอบถามที่สถาบันน่าจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องกว่า การจ่ายค่าเทอมจะมีทั้งจ่ายเต็มจำนวนในครั้งเดียวกับแบ่งจ่ายเป็นงวดค่ะ

โพสต์เมื่อ : 25/6/2550 14:39:19
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 6
วันที่ 25/6/2550 14:02:28
โดย คุณ kinogo
IP : 203.154.49.***
 
จากกระทู้ที่ 5 โดย SanfranE
เป็นศิษย์เก่าที่นี่ค่ะ จบมา 4 ปีแล้ว ค่าเทอมตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดจะอยู่ที่ราวๆ8หมื่นบาทต่อเทอมค่ะ ปัจจุบันทำงานที่ UK มีอะไรสงสัยสอบถามได้นะคะ

ค่ะคือดิฉันอยากทราบว่าการเรียนการโรงแรมที่ i-tam มีเงินกู้ใหมค่ะและดิฉันอยากทราบข้อมูลของโรงเรียนนี้

ขอความกรุณาตอบด้วยนะค่ะ


โพสต์เมื่อ : 25/6/2550 14:02:28
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 5
วันที่ 25/6/2550 13:04:39
โดย คุณ SanfranE
IP : 125.24.249.***
 

เป็นศิษย์เก่าที่นี่ค่ะ จบมา 4 ปีแล้ว ค่าเทอมตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดจะอยู่ที่ราวๆ8หมื่นบาทต่อเทอมค่ะ ปัจจุบันทำงานที่ UK มีอะไรสงสัยสอบถามได้นะคะ

โพสต์เมื่อ : 25/6/2550 13:04:39
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 4
วันที่ 24/6/2550 19:35:50
โดย คุณ prang
IP : 125.24.144.***
 

หน่วยกิจเท่าไหรคะ แล้วมีทุนกู้ยืมได้มั้ย

โพสต์เมื่อ : 24/6/2550 19:35:50
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 3
วันที่ 22/6/2550 19:40:23
โดย คุณ ปู
IP : 125.24.164.***
 

ไม่มีเงินเรียนทำไงดีค่ะ


โพสต์เมื่อ : 22/6/2550 19:40:23
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 2
วันที่ 21/6/2550 22:33:59
โดย คุณ จิว
IP : 58.8.85.***
 

ค่าเรียนเท่าไรค่ะ สนใจมาก ผุ้รุ้ รายละเอียดเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวรึการโรงเเรม เเอดมา คุย นะค่ะ ขอความช่วยเหลือ ด้วยค่ะjiw--666@hotmail.com

โพสต์เมื่อ : 21/6/2550 22:33:59
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 1
วันที่ 12/6/2550 21:23:24
โดย คุณ Yai
IP : 203.113.57.***
 

เราว่าจะเข้าปี51 อ่ะ สมัครไว้แล้ว ผ่านแล้วเหลือแต่ลงทะเบียบอย่างเดียว
คุยกันได้ที่ my_kanokwan@hotmail.com

โพสต์เมื่อ : 12/6/2550 21:23:24
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 18468 คน ตอบ 24 คน ) 1 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด
คำค้นหา : สอบตรง , รับตรง 53 , มหาวิทยาลัย , ศึกษาต่อ , แนะแนว , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ความรู้ มัธยมต้น วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , โครงงาน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , สกินhi5 hi5 โค้ดแต่งhi5 , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, hi5, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมส์ขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ดูหนัง , โรงแรม , ฉีดผิวขาว , Moha
พันธมิตร : Kapook.com / Narak.com / เกมส์.com / การประปานครหลวง / เว็บไซต์แนะนำ อื่นๆ
ติดต่อ : เกี่ยวกับ Eduzones / ติดต่อ Eduzones / โทร 0-2561-5455-7 Email : webmaster@eduzones.com
Copyright @2007 Eduzones All rights reserved.
The Most Popular Education Site in Thailand
The Best Education/Community Service Site : The Nation Thailand Web Award 2000
The Most Visited Educational Site : Truehit.net Web Award 2004 , 2005 , 2009
Top 50 most visited web sites in Thailand : Truehit.net Web Award 2009
Contact Email : webmaster@eduzones.com Tel/Fax : 0-2561-5455-7