www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

อิสลามศึกษาเรียนครบทุกบริบท

ร่วมส่งประเด็นข่าวที่น่าสนใจ คลิกที่นี่ ข่าวของท่านมีประโยชน์กับผู้อื่นอีกมากมาย

อิสลามศึกษา ม.รังสิต เปิดสอนรายวิชาครอบคลุมทุกบริบท

            สาขาวิชาอิสลามศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ชูรายวิชาที่เปิดสอนเป็นปีแรก ตอกย้ำแนวคิด “บูรณาการ” เน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้รายวิชาที่หลากหลาย

            ดร.วิศรุต เลาะวิถี หัวหน้าสาขาวิชาอิสลามศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ในภาคการศึกษา 2550 นี้ ทางสาขาฯ ได้เปิดสอนวิชาพื้นฐานบังคับจำนวน 3 รายวิชา ซึ่งทั้ง 3 รายวิชาก็ได้จัดให้นักศึกษาจากสาขาวิชาอื่นได้เลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีด้วย ได้แก่ ISL101 พื้นฐานอิสลาม ISL102 พื้นฐานหลักศรัทธา ISL 322 ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร 1 สำหรับวิชาโทหรือวิชาเลือก ทางสาขาฯ ไม่ได้จำกัดคณะที่นักศึกษาจะมาลงทะเบียนเรียน ขณะนี้ได้พิจารณาไป 15 รายวิชา ที่จะเป็นตัวเลือกสำหรับนักศึกษาต่างสาขาที่จะเลือกเรียนอิสลามศึกษาเป็นวิชาโท 

“นอกจากนี้ในรายวิชาโทได้เปิดสอนจำนวน 15 รายวิชา ซึ่งทุกรายวิชานักศึกษาสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีรายวิชา อาทิ ISL 206 วัฒนธรรมอิสลาม จะเป็นเนื้อหาสาระความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมอิสลาม หรือวิถีชีวิติของชาวมุสลิม ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งวันตาย กล่าวคือ มุสลิมมีวัฒนธรรมอย่างไร เช่น การแต่งกาย การรับประทานอาหาร การอยู่ร่วมกันในสังคมชาวมุสลิมและไม่ใช่ชาวมุสลิม ISL 230 นิติศาสตร์อิสลาม ถือเป็นกฎหมายอิสลาม เนื่องจากชีวิตของชาวมุสลิมทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอิสลาม ที่เป็นตัวบทกฎหมายมาจากคัมภีร์อัล-กุรอานมาจากพระวัจนะคำสอนของพระพุทธศาสดาของอิสลาม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายครอบครัว กฎหมายกรณีที่มีการแบ่งมรดก  หรือกรณีพิพาทระหว่างคนมุสลิมด้วยกัน ISL 303 อิสลามในยุคโลกาภิวัตน์ คือ คำสอนอิสลามที่นำมาปรับใช้ในวิถีชีวิตของชาวมุสลิม เป็นการอยู่ร่วมในสังคมยุคใหม่ ISL 304 การเมืองการปกครองในอิสลามคือ หลักรัฐศาสตร์ของอิสลาม เนื่องจากบริบทอิสลามไม่ใช่ศาสนาเพียงอย่างเดียว แต่เป็นระบบของชีวิตด้วย จะมีเรื่องการเมืองการปกครอง การบริหารการจัดการ ภายใต้คำสอนของคัมภีร์อัล-กุรอานจากพระวัจนะคำสอนของพระพุทธศาสดาของอิสลาม ISL321 ภาษาอาหรับเสริม รายวิชานี้ไม่จำกัดศาสนา เปิดกว้างสำหรับนักศึกษาที่มีและไม่มีพื้นฐานภาษาอาหรับสามารถเรียนได้ เพราะจะเริ่มปูพื้นให้เข้าใจถึงพยัญชนะ สระ คำ ประโยค ฯลฯ นักศึกษาจะได้เรียนพื้นฐานภาษาอาหรับในการสื่อสาร เพื่อปูพื้นฐานสู่การเรียนภาษาอาหรับขั้นระดับสูงในรายวิชา ISL322 ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร 1 และ ISL323 ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร 2 ต่อไป ISL351 เป็นเศรษฐศาสตร์อิสลาม ที่เรียนหลักเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการแบ่งปันการช่วยเหลือ การเงิน การคลังที่มีลักษณะปลอดจากดอกเบี้ย ISL 460 ดาราศาสตร์อิสลาม เนื่องจากอิสลามจะใช้การดูดวงจันทร์เป็นเกณฑ์การกำหนดปีของอิสลาม ใน 1 ปีมี 360 วัน ซึ่งแต่ละเดือนจะมีวันไม่เกิน 30 วัน เพราะฉะนั้น การกำหนดเวลาละหมาด การคำนวณในวิชาดาราศาสตร์ ซึ่งจะเกี่ยวข้องการคำนวณเวลา การกำหนดการสิ้นสุดของเดือน และการกำหนดวันขึ้นปีใหม่ของแต่ละปีในอิสลาม ฯลฯ ISL 462 อิสลามกับวิทยาศาสตร์ การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างคำสอนของพระพุทธเจ้า และทางการแพทย์ว่าเป็นอย่างไร รวมไปถึงมาตรฐานการให้บริการผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล ซึ่งรายวิชานี้ได้ร่วมมือกับคณะเทคโนโลยีชีวภาพ และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย ฯลฯ” หัวหน้าสาขาวิชาอิสลามศึกษา กล่าว

รายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอนในสาขาวิชาอิสลามศึกษานั้น จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาทุกสาขาวิชา เช่นนักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะการท่องเที่ยว คณะเทคโนโลยีชีวภาพ ฯลฯ ซึ่งจะเป็นพื้นความรู้ในการที่จะนำศาสตร์ของอิสลามศึกษาไปประยุกต์ใช้ในวิชาที่นักศึกษาเรียนอยู่ หรือนำไปประกอบอาชีพทั้งในด้านธุรกิจกลุ่มประเทศอาหรับ ธนาคารอิสลาม การท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์อาหาร หรือสายการบินก็ตาม

   
ข่าวดีๆ คัดสรรมาฝากโดย sakrapee (sakrapee wadeesirisak) บทความทั้งหมดของคุณ sakrapee
วันที่ 19/06/2550 เวลา 11:36:05
เข้าชมข่าวนี้แล้ว 1902 ครั้ง ได้รับการโหวต 1 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 1902 คน ตอบ 2 คน ) 1 >>
ความคิดเห็นที่ 2
วันที่ 27/8/2550 17:12:50
โดย คุณ แนน
IP : 125.26.1.***
 

ก้อดีอ่ะนะ

โพสต์เมื่อ : 27/8/2550 17:12:50
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 1
วันที่ 24/8/2550 15:09:53
โดย คุณ มารส
IP : 61.19.97.***
 โพสต์เมื่อ : 24/8/2550 15:09:53
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 1902 คน ตอบ 2 คน ) 1 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด
คำค้นหา : สอบตรง , รับตรง 53 , มหาวิทยาลัย , ศึกษาต่อ , แนะแนว , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ความรู้ มัธยมต้น วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , โครงงาน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , สกินhi5 hi5 โค้ดแต่งhi5 , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, hi5, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมส์ขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ดูหนัง , โรงแรม , ฉีดผิวขาว , Moha
พันธมิตร : Kapook.com / Narak.com / เกมส์.com / การประปานครหลวง / เว็บไซต์แนะนำ อื่นๆ
ติดต่อ : เกี่ยวกับ Eduzones / ติดต่อ Eduzones / โทร 0-2561-5455-7 Email : webmaster@eduzones.com
Copyright @2007 Eduzones All rights reserved.
The Most Popular Education Site in Thailand
The Best Education/Community Service Site : The Nation Thailand Web Award 2000
The Most Visited Educational Site : Truehit.net Web Award 2004 , 2005 , 2009
Top 50 most visited web sites in Thailand : Truehit.net Web Award 2009
Contact Email : webmaster@eduzones.com Tel/Fax : 0-2561-5455-7