www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

มศว.รับสมัครบุคคลเป็นนักวิชาการพัสดุ

ร่วมส่งประเด็นข่าวที่น่าสนใจ คลิกที่นี่ ข่าวของท่านมีประโยชน์กับผู้อื่นอีกมากมาย

ประกาศ มศว. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดกองคลัง สำนักงานอธิการบดี

 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดกองคลัง สำนักงานอธิการบดี

อัตราเงินเดือน 10,373 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
เลขประจำตำแหน่ง (1)8-0590
1 ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในการจัดหาพัสดุ (วัสดุ/ครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
โดยวิธิตกลงราคา สอบราคา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
ของวิทยาลัยนวตกรรมสื่อสารสังคม
2 จัดทำทะเบียนควบคุมพัสดุ และลงบัญชีพัสดุ ของวิทยาลัยนวตกรรมสื่อสารสังคม
3 จัดทำทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์ และออกหมายเลขครุภัณฑ์ พร้อมทั้งติดหมายเลข
ครุภัณฑ์ให้เรียบร้อย ของวิทยาลัยนวตกรรมสื่อสารสังคม
4 ดำเนินการเกี่ยวกับการบริจาคครุภัณฑ์
5 ดำเนินการคืนหลักประกันสัญญา
6 ดำเนินการออกหนังสือรับรองผลงาน
7 ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

เลขประจตำแหน่ง (2) 8 - 0251
1 ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในการจัดหาพัสดุ (วัสดุ/ครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
โดยวิธีตกลงราคา สอบราคา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
ของโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
2 ดำเนินการจัดทำใบสั่งซื้อ-สั่งจ้าง (ใบ PO) ในระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ของโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
3 จัดทำทะเบียนควบคุมพัสดุ และลงบัญชีพัสดุ ของโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
4 จัดทำทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์และออกหมายเลขครุภัณฑ์ พร้อมทั้งติดหมายเลขครุภัณฑ์
ให้เรียบร้อย ของโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
5 ดำเนินการเกี่ยวกับการบริจาคครุภัณฑ์
6 ดำเนินการคืนหลักประกันสัญญา
7 ดำเนินการออกหนังสือรับรองผลงาน
8 ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป
(ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
2 สำเนาหลักฐานการศึกษา
3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4 สำเนาทะเบียนบ้าน
5 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2550
ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2550 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 8.30 – 16.30 น.) ณ กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

   
ข่าวดีๆ คัดสรรมาฝากโดย eduzonesteen01 (ศริญญา ศรีใส) บทความทั้งหมดของคุณ eduzonesteen01
วันที่ 18/07/2550 เวลา 11:02:15
เข้าชมข่าวนี้แล้ว 3594 ครั้ง ได้รับการโหวต 0 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 3594 คน ตอบ 1 คน ) 1 >>
ความคิดเห็นที่ 1
วันที่ 2/10/2550 14:20:53
โดย คุณ
IP : 203.113.45.***
 

พบกับสูตรสำเร็จของหุ่นสวยสมบูรณ์แบบภายใน 3 สัปดาห์ สินค้าผ่าน สคบ.เรียบร้อย ปลอดภัย ไม่มีโยโย่เอฟเฟ็ก สนใจติดต่อที่ 089-7035901

โพสต์เมื่อ : 2/10/2550 14:20:53
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 3594 คน ตอบ 1 คน ) 1 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด
คำค้นหา :